Tekmovanje iz angleščine za 6. razrede osnovne šole

Tekmovanje iz angleščine za 6. razrede osnovnih šol je letos potekalo prvič, in sicer v organizaciji Slovenskega društva učiteljev angleškega jezika IATEFL Slovenia. Naloge so bile vsebinsko vezane na temo Animals – our friends and our teacher.

Udeležilo se ga je 2185 šestošolcev iz cele Slovenije.

Na naši šoli se je za tekmovanje odločilo 19 otrok.

Tekmovanje na šolski ravni je za učence naše šole potekalo v času šole v naravi, in sicer v sredo, 16. 2. 2022.

Učenci so lahko na šolski ravni tekmovanja dosegli bronasto priznanje, če so se uvrstili med prvih 600 tekmovalcev in so dosegli vsaj 79 % vseh točk.

Bronasto priznanje so dosegli naslednji učenci:
Benjamin Armeni, 6. a
Karel Kotnik, 6. a
Iris Karalič, 6. a
Nika Andrejka, 6. b
Marta Meden, 6. c

Vseh pet prejemnikov bronastega priznanja na šolskem tekmovanju se bo udeležilo naslednje stopnje tekmovanje, tj. državnega tekmovanja, ki bo potekalo 12. 4. 2022 ob 14. uri na temo Animals of Australia and New Zealand – the cute, the dangerous and the strange.
 
Vsem udeležencem iskreno čestitamo.
 
Janja Čolić,
mentorica tekmovanja