Državno tekmovanje iz angleščine za učence 6. razreda

V letošnjem šolskem letu je v izvedbi Slovenskega društva učiteljev angleščine IATEFL Slovenia prvič potekalo tekmovanje iz angleščine za šestošolce in tudi naša šola se je vrgla v vodo in zaplavala. Na šolskem tekmovanju je zaplavalo 19 učencev in kar 5 učencev je doseglo tako dober rezultat, da so se udeležili tudi višje ravni – državnega tekmovanja.
 
Za državno raven je bila izbrana tema Animals of Australia and New Zealand – the cute,
the dangerous and the strange. Tekmovanje ni bilo vezano na določeno knjigo ali učbeniško gradivo, pač pa je pokrivalo izbrana področja s poudarkom na bralnem razumevanju, slušnem razumevanju, rabi jezika ter pisanju in uporabi lastnih idej in domišljije. Glede na izbrano temo so učenci pridobili dodatna znanja s področja poznavanja živali: vrst živali, njihovih značilnosti in izgleda, bivališč, hrane, naravnih sovražnikov ...
 
Struktura tekmovalnih nalog na DRŽAVNI RAVNI:
PART A – LISTENING
PART B – READING
PART C – VOCABULARY
PART D – WRITTEN ASSIGNMENT
 
Kot smo že poročali, je bronasto priznanje na šolskem tekmovanju in s tem pravico do udeležbe na državnem tekmovanju doseglo pet učencev. 
 
Posebna pohvala gre tokrat trem med njimi, ki so dosegli dovolj točk, da so tudi  na državnem tekmovanju dosegli priznanje. To so:

Benjamin Armeni, 6. a srebrno priznanje
Nika Andrejka, 6. b srebrno priznanje
Marta Meden, 6. c srebrno priznanje

Vsem iskreno čestitamo.


Janja Čolić, mentorica