Praznične knjižne kazalke vseh učencev 2. razreda

Po »vzoru« uspešno zaključenega projekta »Nacionalna izmenjava knjižnih kazalk« sva se obe knjižničarki skupaj z učiteljicami 2. razreda odločili, da bi knjižne kazalke izdelali še učenci 2. razreda na vseh naših lokacijah.

Zato smo decembra v obeh oddelkih 2. razreda na Brdu ter v 2. razredu v Krašnji in Blagovici skupaj z učiteljicami izvedli malo drugačno uro KIZ-a (knjižnično informacijskih znanj). Tema je bila, kot se za ta veseli mesec spodobi, praznična, zato sva knjižničarki učencem najprej prebrali božično-novoletno zgodbico. O njej smo se potem še malo pogovorili, nato pa je sledilo ustvarjanje knjižnih kazalk. Na bele širše trakove so drugošolci narisali praznične motive, povezane z zgodbico. Nastali so čudoviti izdelki, ki si jih lahko ogledate na priloženih fotografijah.

Ker pa si v prednovoletnem času tudi izrečemo dobre želje in se obdarujemo, so učenci kazalke izdelali drug za drugega. Knjižničarki sva kazalke nato izmenjali po lokacijah. »Slovesno« sva jih razdelili učencem, in sicer tako, da učenec ni dobil kazalke iz svojega oddelka, ampak tisto, ki jo je ustvaril njegov sosošolec ali sosošolka iz katerega od drugih treh oddelkov.

Vse učence smo nagovorili, naj knjižna kazalka dobro služi svojemu namenu. Da učence spremlja med branjem knjige in jim označi prebrane strani. Otrokom in staršem želimo tudi v letošnjem letu čimveč obiskov knjižnice in prebranih strani v knjigah.
                                                                                                         
Danica Dolar in Tanja Senica