Oddelki in učitelji na PŠ Blagovica v šolskem letu 2022/2023

Razred Št. uč. Razrednik/poučevanje Sorazrednik
1. d 15 Mojca Sušec  
razredni pouk
Tina Brate  
druga učiteljica v 1. razredu, jutranje varstvo, podaljšano bivanje
Tina Pergar 
2. d 16 Tina Pergar  
razredni pouk
Mojca Sušec  
3. d 21 Barbara Vidic Oset  
razredni pouk, podaljšano bivanje
Marija Demšar  
4. d 12 Marija Demšar  
razredni pouk, podaljšano bivanje
Barbara Vidic Oset  
5. d 22 Klara Čop  
razredni pouk, jutranje varstvo, angleščina
Tina Brate  

Strokovni delavec Poučevanje
Vesna Cirar   individualna in skupinska pomoč, podaljšano bivanje
Milena Iglič   razredni pouk
Peter Jerina   svetovalno delo, individualna in skupinska pomoč, dodatna strokovna pomoč, jutranje varstvo, podaljšano bivanje
Špela Lotus   dodatna strokovna pomoč
Alenka Perhavec   šport, izbirni predmet šport, podaljšano bivanje
Andreja Pirc   otroški pevski zbor
Teja Škarja Jeraj   angleščina
Veronika Tumpej   dodatna strokovna pomoč