Roditeljski sestanki na PŠ Blagovica v šolskem letu 2022/2023

Roditeljski sestanki za starše učencev Podružnične šole Blagovica bodo potekali po spodnjem razporedu.


1. roditeljski sestanek

Oddelek Dan in ura
1. dtorek, 30. 8. 2022, ob 17.00
2. dponedeljek, 12. 9. 2022, ob 16.30
3. dponedeljek, 12. 9. 2022, ob 18.00
4. dtorek, 13. 9. 2022, ob 16.30
5. dtorek, 13. 9. 2022, ob 18.00


2. roditeljski sestanek

Oddelek Dan in ura
1. dtorek, 31. 1. 2023, ob 16.30
2. dtorek, 31. 1. 2023, ob 18.00
3. dsreda, 1. 2. 2023, ob 16.30
4. dsreda, 1. 2. 2023, ob 18.00
5. dčetrtek, 2. 2. 2023, ob 17.00


Ostali roditeljski sestanki bodo potekali po potrebi in jih bodo sklicali razredniki posameznih razredov, svetovalna služba ali ravnateljica.