Zahvala PŠ Krašnja šolskemu skladu

Na PŠ Krašnja menimo, da naj otroci med šolanjem spoznajo raznovrstne načine in oblike dela, zato smo se odločili, da spoznajo novo obliko dela, in sicer vlogo terapevtskega psa pri pouku. V pomladnih mesecih nas bosta tako obiskali gospe vodnici s svojima terapevtskima psoma in nam pobliže predstavili delo terapevtskega psa v razredu ter vse možnosti in prednosti tovrstnega načina dela. V imenu vseh učiteljev PŠ Krašnja se iskreno zahvaljujem šolskemu skladu OŠ Janka Kersnika Brdo, ki nam bo omogočil njun prihod. Gospe sicer delata kot prostovoljki, vendar jima bo šolski sklad povrnil stroške prevoza.

Vsi se zavedamo, kako življenjsko pomembni veščini sta branje in pisanje. Preizkušen in uveljavljen didaktičen pripomoček za razvijanje predopismenjevalnih zmožnosti, ki omogoča igrivo, postopno in sistematično opismenjevanje je slikovno-črkovna stavnica. Iskrena zahvala šolskemu skladu tudi za nakup desetih stavnic, ki bodo našim učencem olajšale učenje opismenjevanja in bistveno pripomogle k lažji in uspešni usvojitvi le-tega.
 
Nejc Novak