Oddelki in učitelji na PŠ Krašnja v šolskem letu 2022/2023

Razred Št. uč. Razrednik/poučevanje Sorazrednik
1. c 10 Nejc Novak  
razredni pouk, jutranje varstvo
Katarina Bergant  
2. c 17 Katarina Bergant  
razredni pouk, jutranje varstvo
Nejc Novak  
3. c
4. c
14
6
Helena Urbanija  
razredni pouk, jutranje varstvo
Ilona Irgolič  
5. c 17 Nika Leskovšek  
razredni pouk, angleščina, jutranje varstvo,
podaljšano bivanje
Milena Iglič  

Strokovni delavec Poučevanje
Anja Gomzi   angleščina
Milena Iglič   razredni pouk, jutranje varstvo, podaljšano bivanje
Ilona Irgolič   šport, izbirni predmet šport, podaljšano bivanje
Peter Jerina   podaljšano bivanje, individualna in skupinska pomoč
Jasna Klančišar   svetovalno delo, dodatna strokovna pomoč, podaljšano bivanje
Andreja Pirc  otroški pevski zbor