Izjava o dostopnosti

Izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče Osnovne šole Janka Kersnika Brdo, ki se nahaja na spletnem naslovu http://www.osjkb.si/.

Osnovna šola Janka Kersnika Brdo se zavezuje omogočati dostopnost do vsebine spletišča na spletni povezavi http://www.osjkb.si/ v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (v nadaljevanju ZDSMA), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 30/18.

Stopnja skladnosti

Ocenjujemo, da je spletišče http://www.osjkb.si/ skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Zakon se za vrtce, osnovne in srednje šole uporablja za vsebino spletišč, ki se nanaša na osnovne informacije o zavodu, informacije o vpisnem postopku in druge upravne informacije, kot so na primer šolski koledar in urniki.
Ne glede na izjemo v zakonu poskušamo oblikovati tudi vse ostale vsebine tako, da bi bile v čim večji meri dostopne za vse. Tega pa ne moremo v celoti zagotoviti zaradi izjem, navedenih pod poglavjem Nedostopna vsebina.
 
Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:

 • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
 • navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
 • predvidljivo delovanje spletišča,
 • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov,
 • vsebine niso časovno omejene,
 • vsebine so organizirane v menijih,
 • v meniju Hitri dostop so zbrane povezave za osnovne in pogoste vsebine,
 • omogočen je preskok vseh menijev do glavne vsebine,
 • besedilo je berljivo in razumljivo.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča Osnovne šole Janka Kersnika Brdo nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa ZDSMA.
 
Primeri takih vsebin so:

 • skenirani dokumenti v obliki PDF zapisa,
 • različne kompleksne tabele s podatki,
 • organigrami,
 • videoposnetki, ki nimajo na voljo podnapisov,
 • vsebina v formatih, ki zahteva prenos in uporabo namenskih aplikacij.

Obvestila o neskladju z zahtevami in zaprosila za informacije glede vsebin spletišča ter vsebin, ki ne spadajo na področje uporabe Direktiva (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja (UL L 327, 2.12.2016, str. 1), sprejemamo na e-naslovu osjkbrdo@guest.arnes.si. Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v zakonsko določenem roku – v 8 dneh od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razlog nezmožnosti odgovora v navedenem roku ustrezno utemeljili.

Nadzor nad izvajanjem določb Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja

Nadzor nad izvajanjem ZDSMA javnega sektorja izvaja:
Ministrstvo za javno upravo
Uprava za informacijsko varnost
Inšpekcija za informacijsko družbo
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
gp.mju@gov.si

Priprava izjave o dostopnosti:

Izjava je bila pripravljena 27. 11. 2020 na podlagi samoocene.
Izjava je bila nazadnje pregledana 27. 11. 2020