Otroške igre in igrače iz preteklosti kot gradniki mostov sodelovanja med šolami v EU


S projektom želimo učence spodbuditi k odkrivanju in raziskovanju lastne kulturne dediščine. Želimo, da bi ob začetku projekta učenci zbrali podatke in predmete na temo otroških iger in igrač prednikov pri starših in starih starših ter se pri tem zavedali, da raziskujejo lastno kulturno dediščino in zato začutili spoštovanje in pripadnost.

S partnersko šolo Istituto Comprensivo di Squillace iz Kalabrije (Italija) se želimo drug od drugega učiti, kako vključevati vsebine o kulturni dediščini v pouk. Hkrati bi radi s skupnimi mednarodnimi dogodki izpostavili raznolikost in bogastvo evropske kulturne dediščine. Učenci obeh šol bodo drug drugega učili izdelovanja in pravil otroških iger ter igrač, jih primerjali, preučili podobnosti in razlike ter ugotovitve predstavili na skupni razstavi obeh šol, ki bo promovirana tudi v javnosti.

Zbrane otroške igre in igrače želimo integrirati v življenje partnerskih šol – npr. v program podaljšanega bivanja, krožke in v čas odmorov. S tem bomo kulturno dediščino inovativno približali učencem kot možnost sprostitve. To bo hkrati priložnost za prenos v druga okolja in za trajno obstojnost rezultatov projekta v šolskem sistemu. Izobraževalna vrednost evropske kulturne dediščine se bo z doseganjem zgoraj opisanih ciljev izrazila skozi nova spoznanja o načinu preživljanja prostega časa in druženja pri prednikih. Učenci se bodo naučili tako pravil iger in z mednarodnim sodelovanjem pridobili vpogled v raznolikost kulturne dediščine. S projektom se širi vednost učencev o njej in z novimi spoznanji budi njihovo zanimanje za nadaljnje raziskovanje in poglabljanje svojega znanja o kulturni dediščini. Z doseganjem opisanih ciljev bo z več zornih kotov predstavljena tudi socialna (in povezovalna) vrednost kulturne dediščine. Ko bodo učenci zbirali podatke in predmete o igrah in igračah pri starejših, se bo socialna vrednost kulturne dediščine izrazila skozi medgeneracijsko sodelovanje. V šoli bodo igre in igrače med seboj okrepile socializacijo med vrstniki in medsebojno sodelovanje učiteljev ter pedagoško vez učitelj–učenec.