Igre in igrače nas povezujejo
 

V okviru projekta Erazmus+ so našo šolo obiskale učiteljice javne šole Instituto Comprensivo di Squilance iz Kalabrije v Italiji. Pri nas so bile 10.–14. oktobra.
Namen sodelovanja obeh šol v projektu Erazmus+ je, da učencem in učiteljem obeh šol omogočimo stik in sodelovanje, da se med nami spletejo prijateljske vezi, da spoznamo kulturo in kulturno dediščino obeh držav.
Naslov projekta je Otroške igre in igrače iz preteklosti kot gradniki mostov sodelovanja med šolami v EU.
Na šoli smo 11. oktobra pripravili dan dejavnosti za učence 1.–9. razreda, njihove starše in stare starše. Tema dneva je bila Igre in igrače naših staršev in starih staršev. Učenci so se na ta dan pripravili tako, da so doma vprašali starše in stare starše, kako so se igrali, kako in kaj so se igrali, ko so bili oni otroci, kakšne igrače so imeli. V šolo so prinesli stare igre in igrače. Sošolcem so razložili potek igre, skupaj so opisali igro, opisali igrače, ki so jih prinesli s sabo in izdelovali igrače.
V šolo smo povabili tudi starše in stare starše, ki so otrokom predstavili igre in igrače ter povedali, kako so se igrali oni.
Ta dan so na šolo prišle tudi učiteljice iz Kalabrije. Sprejeli smo jih s kratkim kulturnim programom, ga. ravnateljica dr. Anja Podlesnik Fetih jih je pozdravila in jim izrekla dobrodošlico, razkazali smo jim šolo, nato pa so se pridružile našim učencem v razredih. Sodelovale so pri izdelovanju igrače, se igrale z učenci in jim pokazale tudi nekaj njihovih iger.
Naslednji dan so si ogledale, kako poteka pri nas pouk, se seznanile z organizacijo dela šole. Njihov obisk smo tudi izkoristili za pogovor o tem, kako bo potekal naš skupen projekt, kaj bomo delali, kateri so naši skupni cilji in kakšen je namen našega sodelovanja.
Obiskali smo tudi Občino Lukovica, se srečali in pogovarjali z g. županom, Matejem Kotnikom. Razkazali smo jim Črni graben ter jih odpeljali na Trojane na krofe. V petek popoldan smo jih odpeljali v Ljubljano, v soboto pa še na Bled in v Bohinj. Nad lepotami Slovenijo so bile navdušene.
Želja vseh nas je, da skupaj uspešno izpeljemo projekt Otroške igre in igrače iz preteklosti kot gradniki mostov sodelovanja med šolami v EU, da se drug od drugega naučimo kaj novega, da se med sabo bolje spoznamo, da se družimo pa tudi igramo.

 

Jana Kovič

Foto: Tjaša Gerbec

“Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina članka je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.”

 


Klikni na fotografijo za ogled celotne galerije.