Predstavniki sveta šole

Jana Kovič - predsednica in predstavnica zaposlenih

Danica Avbelj - predstavnica zaposlenih

Aleksandra Kolar - predstavnica zaposlenih

Barbara Knap - predstavnica zaposlenih

Mojca Sušec – predstavnica zaposlenih

Tomaž Kralj - predstavnik staršev

Aljuš Pertinač – predstavnik staršev

Viki Prašnikar - predstavnik staršev

Tomaž Andrejka - predstavnik ustanovitelja

Anton Pogačar - predstavnik ustanovitelja

Marjetka Vrbnjak - predstavnica ustanovitelja