Oddelki in učitelji na matični šoli v šolskem letu 2022/2023

Razred Št. uč. Razrednik/poučevanje Sorazrednik
1. a 19 Nataša Toplak  
razredni pouk, jutranje varstvo
Mateja Orehek  
druga učiteljica v 1. razredu,
podaljšano bivanje, jutranje varstvo
Mateja Orehek  
1. b 19 Aleksandra Kolar  
razredni pouk, jutranje varstvo
Nada Trček  
druga učiteljica v 1. razredu,
podaljšano bivanje, jutranje varstvo
Nada Trček  
1. e 19 Eva Jazbec Leber  
razredni pouk, izbirni predmet angleščina, dodatna strokovna pomoč, jutranje varstvo
Tina Predalič  
druga učiteljica v 1. razredu,
podaljšano bivanje
Tina Predalič  
2. a 20 Tadeja Češka Klančar  
razredni pouk
Urška Glavač Ravnikar  
2. b 21 Urška Glavač Ravnikar  
razredni pouk
Tadeja Češka Klančar  
3. a 25 Neža Resnik  
razredni pouk, podaljšano bivanje
Žan Filipovič  
3. b 25 Žan Filipovič 
razredni pouk, angleščina
Neža Resnik  
4. a 26 Alenka Čulk  
razredni pouk, podaljšano bivanje
Urša Iglič  
4. b 27 Urša Iglič  
razredni pouk
Alenka Čulk  
5. a 19 Damijana Šter  
razredni pouk, angleščina, individualna in skupinska pomoč
Marjeta Pečnik  
5. b 18 Marjeta Pečnik  
razredni pouk
Damijana Šter  
6. a 26 Tanja Senica  
slovenščina, izb. pr. TEV, knjižničarka
Urška Jamšek  
6. b 27 Blaž Bergant  
šport, izb. pr. ŠZZ, IŠPO, podaljšano bivanje
Aleš Nose  
6. c 27 Damjan Kunstelj  
zgodovina
Bernarda Jamnik Zupančič  
7. a 26 Barbara Duralija  
angleščina, DKE, izb. pr. VE2
Irena Kotnik  
7. b 25 Mateja Kos Kobe  
angleščina
Vesna Markelj  
7. c 25 Ana Kladnik Leban  
šport, izb. pr. ŠSP, IŠPO, NŠP
Tom Gornik  
8. a 25 Nataša Berk  
kemija, naravoslovje, izb. pr. POK
Veronika Tumpej  
8. b 26 Jak Rogel  
šport, izb. pr. ŠZZ, ŠSP, IŠPO, NŠP
Borut Horvat  
8. c 25 Jadranka Hajdinjak  
dodatna strokovna pomoč, individualna in skupinska pomoč
Jasenka Zupančič  
9. a 22 Petra Hudnik  
slovenščina, izb. pr. KL1, RET
Špela Šiftar 
9. b 22 Irena Orehek  
slovenščina, izb. pr. RAD, knjižničarka
Lilijana Gracar 
9. c 20 Mojca Češnjevar  
matematika
Jana Kovič 
9. d 21 Sevludin Halilović  
matematika, tehnika in tehnologija, izb. pr. NTE, ŠHO, ŠHK, OGU
Janja Čolić 

Strokovni delavec Poučevanje
Blaž Andrejka   glasbena umetnost, izb. pr. ANI, OPZ
Marjana Avbelj   spremljevalka gibalno oviranega otroka
Natalija Cerar   spremljevalka gibalno oviranega otroka
Vesna Cirar   razredni pouk, individualna in skupinska pomoč, podaljšano bivanje
mag. Janja Čolić   angleščina, individualna in skupinska pomoč, dodatna strokovna pomoč
Danica Dolar   knjižničarka
Janez Godec   šport, izb. pr. NŠP, podaljšano bivanje
Margaret Godec   dodatna strokovna pomoč
Anja Gomzi   angleščina, izb. pr. N2N
Tom Gornik   matematika, tehnika in tehnologija, izb. pr. NTE, podaljšano bivanje, laborant
Lilijana Gracar   dodatna strokovna pomoč, individualna in skupinska pomoč
Borut Horvat   fizika, izb. pr. SLZ, ROID
Ilona Irgolič   šport, izb. pr. NŠP, podaljšano bivanje
Bernarda Jamnik Zupančič   naravoslovje, biologija, izb. pr. POK, podaljšano bivanje
Urška Jamšek   gospodinjstvo, biologija, izb. pr. SPH, laborant, podaljšano bivanje
Peter Jerina   izb. pr. MME, ROM, dodatna strokovna pomoč, individualna in skupinska pomoč, podaljšano bivanje, jutranje varstvo
Sergeja Kosec   podaljšano bivanje
Irena Kotnik   matematika
Jana Kovič   slovenščina, izb. pr. ŠNO, individualna in skupinska pomoč
Špela Lotus   dodatna strokovna pomoč
Rok Mahne   dodatna strokovna pomoč, individualna in skupinska pomoč
dr. Vesna Markelj   geografija, podaljšano bivanje
Aleš Nose   likovna umetnost, izb. pr. LS1, LS2, LS3, FVZ1, podaljšano bivanje
Tina Omahna   razredni pouk, izbirni predmet angleščina, individualna in skupinska pomoč, jutranje varstvo, podaljšano bivanje
Hedvika Mojca Perat   matematika, individualna in skupinska pomoč, laborant
Andreja Pirc   glasba umetnost, OPZ, MPZ
dr. Anja Podlesnik Fetih   ravnateljica
Urška Presečnik   pomočnica ravnateljice,
organizatorica šolske prehrane
Špela Šiftar   tehnika in tehnologija, izb. pr. NTE, OGL
Teja Škarja Jeraj  angleščina, podaljšano bivanje
Veronika Tumpej   svetovalna delavka, dodatna strokovna pomoč
Tajda Urh   slovenščina, podaljšano bivanje
Ana Valič   svetovalna delavka, dodatna strokovna pomoč
Damjana Vidmar   pomočnica ravnateljice, ROID
Jasenka Zupančič   svetovalna delavka, individualna in skupinska pomoč, dodatna strokovna pomoč