Jedilniki in prehrana v šolskem letu 2022/2023


Vrste, cene in urnik razdelitve obrokov

Obrok Čas
zajtrk 7.30 – 8.15
malica 9.55 – 10.20
kosilo 12.00 – 14.00
pop. malica 15.50 – 16.00

Cena šolskih obrokov se bo dvignila. O spremembi boste starši naknadno obveščeni.


Odjava obrokov

Od ponedeljka, 3. 10. 2022, je možna odjava šolskih obrokov le preko portala Lopolis. Za vstop v portal Lopolis potrebujete uporabniško ime ali vaš e-naslov in geslo.  Vsi starši/skrbniki ste uporabniška imena in gesla prejeli ob vpisu otroka v šolo. V primeru, da ste ju pozabili, se v portal  vpišete z e-naslovom  (e-naslov, ki ste ga javili za sodelovanje s šolo) in kliknete na polje ''Ste pozabili geslo?'' ter sledite navodilom. V primeru težav z vpisom pokličite na telefonsko številko 051 272 716 (vodja prehrane).

Odjavo obrokov lahko naredite za več dni naprej, v primeru bolezni in krajših odsotnosti otroka v šoli pa  za vse obroke do 8. ure zjutraj še za isti dan.

 


Prijava na občasne obroke

Če želite otroka občasno naročiti na dodatni obrok, to sporočite knjigovodkinji Heleni Presetnik na telefon 041 927 037 ali na elektronski naslov prehrana.jkb@guest.arnes.si do 8.00 zjutraj za tekoči dan.


Sprememba naročila na obroke za daljše obdobje

Če želite spremeniti naročilo na obroke za vašega otroka, pošljite elektronsko pošto z vsemi podatki: ime in priimek učenca, razred in spremembo obroka, ki ga dodatno naročite oz. odjavite, ter dan odjave oz. naročila na elektronski naslov prehrana.jkb@guest.arnes.si.


Subvencioniranje šolske prehrane

Upravičenost do subvencije za malico in kosilo izhaja iz uvrstitve v dohodkovni razred, ki je ugotovljena v veljavni odločbi o otroškem dodatku. Šole pridobijo podatke iz centralne evidence Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter ustrezno znižajo višino položnice za malico in kosilo. Oddajanje vlog za subvencijo malice in subvencijo kosila na Center za socialno delo zato ni potrebno, razen če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku.


Dietna prehrana

Na OŠ Janka Kersnika Brdo pripravljamo dietno prehrano za vse otroke, katerih starši prinesejo zdravniško potrdilo otrokovega pediatra z navedbo dietne prehrane ali priporočila (potrdila) dietne posvetovalnice na Pediatrični kliniki KC.

O obliki diete se starši dogovorite z organizatorico prehrane. V kolikor dieta ni trajna, je potrebno ob začetku šolskega leta prinesti novo potrdilo.  Spremembe pri uvajanju hrane ali preklic diete redno sporočajte organizatorici prehrane. Pri odjavi obrokov zaradi odsotnosti otroka opozorite, da gre za odjavo dietnega obroka.


Organizatorica šolske prehrane

Organizatorica šolske prehrane je Urška Presečnik. Vprašanja v zvezi s prehrano naslavljate na njo oz. na njen elektronski naslov urska.presecnik@guest.arnes.si..