Prevoz in načrt šolskih poti za šolsko leto 2022/2023

Po 56. členu Zakona o OŠ ima učenec pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole. Na prometno ogroženem področju je zagotovljen brezplačen prevoz učencev 1.–5. razreda tudi v primeru, ko je prebivališče oddaljeno manj kot 4 km od šole. O načinih prevoza se šola dogovarja s starši in lokalno skupnostjo. Učenci razredne stopnje, ki so se s podružnične šole prešolali na Brdo, se vozijo v šolo s starši (kot je bilo dogovorjeno ob vpisu) in ne s šolskim kombijem.


Vozni redi

Vozni redi veljajo od 1. 9. 2022 do preklica

Vučko Tours (2. - 9. razred)

Prevoznik Gerčar (2. - 9. razred)

Minibus (1. - 9. razred)

Kombi v Blagovici (voznik Branko Zaberložnik)

Kombi v Blagovici (voznik Pavle Jošar) - velja od 5. 9. 2022 dalje

Kombi v Krašnji (voznik Janez Križman)


Pravila za varno vožnjo


Načrt šolskih poti