Šolski sklad

S skupnimi močmi za zadovoljne in učene otroke!
Sredstva lahko nakažete na TRR:
01268 – 6030666877 sklic 445566 (šola)
01268 – 6030666877 sklic 778899 (vrtec)

Pristopna izjava za šolski sklad
Donacija iz dohodnine za šolski sklad


Šolski sklad predstavlja pomemben vir denarja, ki ga šola namenja za posodabljanje učnih pripomočkov in opreme, za izboljšanje kakovosti pouka in za interesne dejavnosti naših šolarjev, saj sredstva, ki jih namenjata šoli državna in občinska blagajna, zadostujejo za izvedbo najosnovnejše šolske dejavnosti.

S pomočjo šolskega sklada skušamo izboljšati pogoje za izobraževanje naših otrok, otrokom skušamo omogočiti več kot samo najnujnejše in želimo jim pomagati na vseh področjih tekom celotnega obdobja izobraževanja.

Prav tako s pomočjo šolskega sklada pomagamo mnogim družinam v stiski in omogočamo vsem otrokom, da se lahko udeležujejo taborov in šol v naravi.
Skupaj se trudimo, da bi imeli vsi naši učenci optimalne pogoje za uspeh in osebno rast.
Vsem se zahvaljujemo za pomoč in sodelovanje.

Upravni odbor šolskega sklada


Zapisniki

Zapisnik (14. 11. 2022)

Zapisnik (23. 3. 2022)
Zapisnik (2. 2. 2022)
Zapisnik (24. 1. 2022)
Zapisnik (14. 1. 2022)
Zapisnik (15. 12. 2021)
Zapisnik (8. 11. 2021)
Zapisnik (8. 10. 2021)
Zapisnik (29. 9. 2021)

Zapisnik (9. 9. 2020)
Zapisnik (19. 12. 2019)
Zapisnik (28. 11. 2019)
Zapisnik (10. 10. 2019)
Zapisnik (10. 9. 2019)

Načrt dela

Načrt dela za šolsko leto 2021/2022


Poročila o delu

Poročilo o delu za šolsko leto 2021/2022

Poročilo o delu za šolsko leto 2020/2021

Poročilo o delu za šolsko leto 2019/2020

Poročilo o delu za šolsko leto 2018/2019


Subvencije

Pravilnik o podrobnejših kriterijih in postopkih za dodelitev sredstev za subvencionirano šolo v naravi in tabore

Vloga za subvencioniranje šole v naravi ali tabora


Pravilniki

Pravilnik šolskega sklada zavoda OŠ Janka Kersnika Brdo
Sklep o ustanovitvi Šolskega sklada Osnovne šole Janka Kersnika Brdo