Karierna orientacija in vpis v srednjo šolo

Karierna orientacija je namenjena odkrivanju poklicnih ciljev in možnostih nadaljnjega šolanja. Odločitve skušamo olajšati z nudenjem informacij o delu trga, vpisnih pogojih posameznih srednjih šol, možnostih zaposlitve, štipendiranju, različnih študijih in drugih oblikah izobraževanja.

V okviru vseživljenjske karierne orientacije se šolska pedagoginja intenzivno vključi v 8. razredu, ko učence seznani s srednješolskim izobraževalnim sistemom, z dejavniki poklicnega izbora, s poklicnim kažipotom in spletnimi stranmi, na katerih lahko dobijo še več informacij o nadaljnji izobraževalni, poklicni in s tem tudi življenjski poti. V mesecu maju poteka testiranje s pomočjo interaktivnega računalniškega programa Kam in kako.

V 9. razredu se poklicno svetovanje nadaljuje s predstavitvijo meril za vpis v srednjo šolo, rokovnika, poklicnih delavnic preko računalniških aplikacij, reševanja vprašalnika o poklicni poti, predstavitvijo Razpisa za vpis v srednje šole in individualnimi razgovori z učenci in njihovimi starši

Za informacije v zvezi s poklicnim svetovanjem se obrnite na koordinatorico karierne orientacije Jasenka Zupančič (e-mail: jasenka.zupancic@guest.arnes.si tel. št.: 01/7235-020)


Pravilniki, obrazci

Pravilnik o vpisu v srednje šole
Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole
Prijave za opravljanje preizkusov nadarjenosti, znanja in spretnosti in potrdila za izpolnjevanje pogojev za vpis
Kako izračunam točke


Srednje šole

Shema izobraževalnega sistema v Republiki Sloveniji
Seznam srednjih šol in gimnazij s kontaktnimi podatki
Možnosti nadaljnjega šolanja
Opisi poklicev


Štipendije

Na tejle povezavi boste našli vse potrebne informacije o državnih, Zoisovih in kadrovskih štipendijah ter štipendijah za deficitarne poklice in Ad Futura.


Zakon o štipendiranju


Spletne strani

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Center za informiranje in poklicno svetovanje
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
Mojaizbira.si
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Informativa