Knjižnica v šolskem letu 2022/2023

 

Šolska knjižnica je kulturni prostor za učence. Namenjen je izposoji, vračanju in hranjenju knjižničnega gradiva in vzgoji otrok v samostojne in radovedne uporabnike knjižnično informacijskih znanj. V knjižnici potekajo različne skupinske in individualne dejavnosti z učenci v povezavi s knjigo in z branjem ter s poukom.

Knjižničar nabavlja, računalniško obdeluje, izposoja (domov ali za potrebe pouka) in v knjižnici hrani: knjige, periodiko (revije, časopise) in neknjižno gradivo.

Knjige izposojamo na treh lokacijah: na matični šoli na Brdu, na PŠ Blagovica in, PŠ Krašnja.  
 

Uporabnikom knjižnice na Brdu je v knjižnici na voljo tudi računalnik (za iskanje informacij na internetu, pisanje referatov, seminarskih nalog …).


Vodja knjižnice za učence:

Brdo: Danica Dolar
PŠ Blagovica: Tanja Senica
PŠ Krašnja: Tanja Senica

Urnik izposoje bo objavljen v začetku septembra.


Pravila izposoje knjig

 • Rok izposoje za vse knjige 15 dni.
 • Učenec lahko podaljša rok izposoje knjige (za 1 teden ali po dogovoru), razen za knjige, ki so v seznamu za domače branje.
 • Učenec lahko željeno knjigo tudi rezervira (dogovor).
 • Naenkrat si učenec lahko izposodi tri knjige, za uporabo pri pouku ali pred krajšimi počitnicami (jesenske, zimske, daljši prazniki) lahko tudi več (dogovor).
 • Na knjige mora učenec paziti. Če jo poškoduje ali izgubi, mora kupiti novo (če je še v prodaji) ali plačati ustrezno obrabnino.

 

Dejavnosti

 • Individualno delo z bralci
 • Knjižnično-informacijska znanja (KIZ) za učence od 1. do 9. razreda (medpredmetno povezovanje)
 • Ustvarjanje stripa po knjigi Kmetske slike (ob 170-letnici rojstva Janka Kersnika).
 • Knjižničarski krožek: ovijanje, pospravljanje knjig, razstave, sestavljanje knjižnih ugank, pomoč mlajšim učencem pri iskanju knjig,  pisanje člankov za splet, pogovor o prebrani knjigi, obisk izbrane knjižnice ali srečanje s kulturnim ustvarjalcem, branje mlajšim učencem v OPB, sodelovanje v projektu Pogum

 • Knjižni kvizi, razstave (novitete, tematske razstave), ure pravljic
 • Vključevanje v pouk, v prireditve in v ostale dejavnosti na šoli
 • Bralna značka (za učence): oblikovanje priporočilnega seznama knjig, motivacija (vzpodbujanje branja, motivacijsko gradivo, zaključne prireditve), sodelovanje z društvom Bralna značka Slovenije in z drugimi inštitucijami za vzpodbujanje branja
 • Sodelovanje s Knjižnico Domžale
 • Vodenje učbeniškega sklada
 • Poverjeništvo za nekatere mladinske revije: Cicido, Ciciban, Cicizabavnik, Moj planet, Pil, Gea
 • Objava knjižničnih dejavnosti in novitet po šolskem radiu in na spletni strani šole

 

Učbeniški sklad (v besedilu oznaka US)

Vodi ga skrbnica Danica Dolar (Brdo, PŠ Krašnja, PŠ Blagovica), v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov. Učbeniške komplete ali učna gradiva si lahko iz US  brezplačno izposojajo vsi učenci. Stroške nakupov učbenikov šoli povrne Ministrstvo za šolstvo. Učbenike za novo šolsko leto dobijo naročniki ob koncu prejšnjega šolskega leta ali ob začetku pouka v novem šolskem letu.

Učenci morajo imeti do učbenikov odgovoren odnos. Če učenec učbenika ob zaključku šolskega leta ne vrne ali ga poškoduje, mora poravnati odškodnino v skladu s s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov.